În cadrul filozofiei companiei Franke protecţia mediului ocupă un loc important.

Această preocupare s-a dezvoltat tot mai mult şi se reflectă nu numai în atenţia faţă de consumul energetic, ci şi în modul de selectare a materialelor utilizate şi în controlul proceselor tehnologice de execuţie a produselor, astfel încât calitatea şi siguranţa acestora să fie perfecte.

Angajamentul nostru permanent se manifestă prin analizarea atentă şi aprofundată a tuturor fazelor de realizare a produselor noastre, de la faza de proiectare, trecând la cea de producţie şi terminând cu momentul în care produsul este livrat utilizatorului final.

De asemenea, sunt importante şi procesele prin care se asigură o separare uşoară a componentelor principale ale produsului, pe baza unor clasificări merceologice, care permit o eventuală reutilizare sau reciclare a acestora.

Toate componentele realizate din material plastic sunt marcate cu un cod care permite reutilizarea cu uşurinţă şi, în acelaşi timp, în procesul de alegere a componentelor, sunt selectate acelea care sunt realizate din materiale reciclabile.

Franke garantează că produsele sale sunt realizate în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare referitoare la protecţia mediului, asigură o dezvoltare corectă a activităţilor productive din punct de vedere a protejării mediului şi desfăşoară programe de ameliorare ambientală.

Capacităţile de producţie ale Grupului Franke au primit certificarea ambientală ISO 14001, o recunoaştere importantă care atestă dorinţa voluntară a companiei de a derula şi de a menţine activ un sistem propriu de gestionare ambientală.

Pornind de la premisa că impactul ambiental major se manifestă în timpul utilizării produsului, Franke şi-a concentrat eforturile pentru realizarea de produse care în timpul utilizării reduc la minimum consumul de apă şi energie.